How could you…?

Ten zwrot wyraża złość lub zaskoczenie z powodu czyjegoś zachowania/działania.
Jeżeli ktoś zrobi coś okropnego albo szokującego, możemy zastosować tę strukturę, żeby wyrazić gniew lub niedowierzanie.
To pytanie jest zwykle pytaniem retorycznym - nie trzeba na nie odpowiadać i osoba, która je zadaje, wcale odpowiedzi nie oczekuje.

How could you + czasownik…?

Pamiętaj, że “could” jest formą przeszłą czasownika “can”. Dlatego to pytanie zawsze odnosi się do jakiejś czynności w przeszłości.

  • How could you say that to her?
  • How could you cheat at the exam?
  • How could you forget our anniversary?
  • How could you drink all the wine?

Jeżeli jesteśmy zaskoczeni albo rozgniewani działaniem kogoś innego, to możemy zastąpić “you” inną osobą albo np. nazwą organizacji.

How could he eat everything from the fridge?
How could they lie to their grandma?
How could she be so selfish?

Bardzo często używamy tego wyrażenia, żeby okazać tylko zaskoczenie. Nie musi w tym być żadnych negatywnych emocji.

How could you tidy all the rooms by yourself?
How could he bring these heavy parcels here?
How could she know that?
How could they bake such a delicious cake?

Ekstra porady

1. Kiedy reagujemy na coś, co ktoś powiedział, bardzo często używamy skróconej wersji tego pytania. W tej formie oznacza ono zwykle zaskoczenie i dezaprobatę.
A) I’m sorry, but I forgot to water your plants while you were away.
B) How could you?
A) He cheated on her all their marriage.
B) How could he?
Często to jest ironiczna reakcja. Niby reagujemy tak, jakbyśmy byli zdenerwowani, ale tak naprawdę nie jesteśmy. Tylko żartujemy.
A) I ate all the chocolate.
B) How could you? Oh, I’m just joking. Don’t worry. Anyway, I need to go on a diet.
2. Bardzo podobne pytanie możemy utworzyć z użyciem czasu present perfect.
How could she have finished the project so fast?
How could they have bought that?
How could she have not accepted the offer?

Przykładowe konwersacje
A) How could you spend all your salary on clothes?
B) I’m sorry. Don’t you like these shoes?
A) How could they take four cats from the street? They must be ill and dirty.
B) Well, they love all the living creatures. They just couldn't have left them so miserable and hungry
A) My neighbour has been taken to prison recently.
B) What? Why?
A) Well, he stole a lot of money from the company he worked for.
B) Oh no! How could he do that?

>