6 kwietnia

0 comments

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Chcesz mówić po angielsku płynnie? Kliknij tutaj:)

Lista phrasal verbs 15-stu najczęściej używanych.

Phrasal verb jest kombinacją słów, które tworzą nowe, unikalne znaczenie, dlatego trudno się ich nauczyć i są często mylone. Większość phrasal verbs jest slangiem i są używane najczęściej w języku mówionym, dlatego znaczenie lub tłumaczenie zdeterminowane jest kontekstem rozmowy.


[Infographic provided by Grammar.net]

Lista phrasal verbs 15-stu najczęściej używanych.

1. “Call off” –  odwołać, zaprzestać, zerwać.

Call off the search, no survivors.
Proszę odwołać ratowników, nikt nie przeżył

They called off the concert because the singer is sick.
Odwołali koncert ponieważ śpiewak jest chory.

They called off the football match because of the weather forecast.
Odwołali mecz piłki z powodu pogody.

Mów Po Angielsku Płynnie

Metoda, po której zaczniesz mówić po angielsku płynnie w kilka miesięcy.

2. “Put off” – odłożyć. Używane również do opisania awersji i niechęci do czegoś.

Norm was stranded in the woods for 3 days with only a box of candy bars, so he`s put off by chocolate for now.
Norm został porzucony w lesie przez 3 dni z pudełkiem batoników, także ma awersję do czekolady do teraz.

He put off painting and cut the grass first.
On odłożył malowanie i ściął trawę najpierw.

3. “Look up” – wyszukać coś/ podnosić wzrok, spoglądać w górę/przyjść (do kogoś) z wizytą, wpaść (do kogoś)

I’ll go online and look up ‘phrasal verbs
Wyszukam online ‘phrasal verb’

The man told us the price without even looking up from his book.
Mężczyzna powiedział nam cenę bez spoglądania znad swojej książki.

Look me up the next time you’re in town
Wpadnij do mnie następnym razem kiedy będziesz w mieście.

4. “Break up” –zerwać – to się odnosi często do relacji, ale może oznaczać też do walki

Fred and Matilda are going to break up
Fred i Matilda mają zamiar zerwać.

The police were called to break up the fight at the pub
Policja została wezwana do przerwania walki w pubie.

5. “Give in/give up” – poddać się.

She didn’t want to go, but the kids pestered her until she gave in.
Ona nie chciała iść, ale dzieci dawały się we znaki aż nie poddała się.

I tried this a couple of times and looked at this problem and gave up on it.
Sam spróbowałem parę razy: spojrzałem jeszcze na problem i ostatecznie rezygnowałem.

6. “Put up with” -tolerować, wytrzymywać, znosić

Tom put up with many jokes when he rode his ostrich to work
Tom znosił wiele kawałów, kiedy jeździł na strusiu do pracy.

You don’t have to put up with it anymore!
Nie musisz więcej tego tolerować.

7. “Get away with”: uniknąć kary, wykręcić się, wymigać się (spowodować oddalenie podejrzeń lub oskarżenia)

He sure got away with that
On z pewnością wymigał się od tego.

8. “Pull through” – wychodzić z (jakiejś choroby)

The surgery was rough, but he pulled through
Operacja była ostra, ale on wyszedł z tego.

The doctor didn’t think he’d pull through, but he’s feeling fine.
Lekarz nie myślał, że on wyjdzie z tego, ale on czuje się dobrze.

9. “Blow out” -3 znaczenia. Złapać kapća w gwałtowny sposób/ W sporcie nierówny wynik sportowy, jednostronny nokaut/ Rozgniewać się lub wściec się.

Mel had a blowout on the way to work
Mel złapał kapća w drodze do pracy.

It was a blowout; the Packers beat the Bears 24 to 3.
To był nokaut, Pakcersi pobili Bears 24 do 3.

Ed broke Bob’s window, and Bob had a complete blowout when he saw it
Ed rozbił okno Boba, a Bob kompletnie się wściekł kiedy to zobaczył.

10. “Look down on” – osoba, która czuje poczucie wyższości w stosunku do innych.

She thinks they look down on her because she didn’t go to university.
Ona myśli, że patrzą na nią z góry, bo nie poszła na uniwersytet.

11. “Turn into” – stać się kimś innym lub czymś innym .

Caterpillars turn into butterflies
Gąsienica przepoczwarza się w motyla.

12. “Carry on” – kontynuować.

After the incident, the workers carried on with their work.
Po wypadku pracownicy kontynuowali pracę.

13. “Look after” – opiekować się

Babysitters look after children
Opiekunki opiekują się dziećmi.

14. “Pass out” – stracić świadomość lub siły

During the Australian Open, many tennis players nearly passed out because of the extreme heat
Podaczas Australian Open wielu tenisistów straciło siły z powodu ekstremalnych upałów.

15. “Look forward to” – czuć się podekscytowanym i szczęśliwym z powodu tego co się ma wydarzyć.

I look forward to meeting with you next week ( verb ing form)
Czuję się podekscytowany spotkaniem z tobą w następnym tygodniu.

Kids always look forward to the holidays
Dzieci zawsze oczekują wakacji z podekscytowaniem.

Lista phrasal verbs 15-stu najczęściej używanych.


Tags

lista phrasal verbs


You may also like

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Pobierz darmowy ebook

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"5e279":{"name":"Fun Blue","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"5e279":{"val":"var(--tcb-skin-color-0) ","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.4}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"5e279":{"val":"rgb(31, 85, 173)","hsl":{"h":217,"s":0.69,"l":0.4,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"d8d0c":{"name":"Main Color","parent":-1},"4a715":{"name":"Dark Accent","parent":"d8d0c"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"d8d0c":{"val":"rgb(26, 188, 156)","hsl":{"h":168,"s":0.75,"l":0.41}},"4a715":{"val":"rgb(21, 162, 136)","hsl_parent_dependency":{"h":168,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Odbierz darmowy ebook
Send this to a friend

Kontynuując oglądanie strony zgadzasz się na używanie cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close