7 grudnia

0 comments

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Chcesz mówić po angielsku płynnie? Kliknij tutaj:)

25 różnych sposobów na użycie czasownika RUN

Nasze słowo na dzisiaj to RUN. Ten z pozoru prosty wyraz ma jakieś 645 różnych definicji i zastosowań. Może ci się wydawać, że nie da się ich wszystkich nauczyć. Właściwie masz rację. Ale nie ma też potrzeby, żeby zapamiętywać wszystkie 645 definicji.

Powinieneś skoncentrować się na tych najczęściej używanych w codziennym życiu – i tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Omówimy 16 różnych znaczeń i kilka najpopularniejszych czasowników frazowych oraz idiomów z czasownikiem “run”.

25 różnych sposobów na użycie czasownika RUN

run = poruszać się szybko, unosząc nogi

Pierwsza i podstawowa definicja słowa “run” to ta, którą doskonale znasz – poruszać się szybko, unosząc nogi, czyli po prostu – biegać.
Nie ma potrzeby, żebyśmy zatrzymywali się na dłużej przy tym znaczeniu, przypomnijmy tylko kilka często używanych zwrotów:

 • run away (from) – uciekać, zwiększać odległość od czegoś. All the goats ran away from the circus.
 • run off – oddalić się od kogoś albo od jakiegoś punktu odniesienia. I saw a squirrel in the park, but when I got closer, it ran off. Oczywiście, równie dobrze można powiedzieć: “it ran away”, to znaczy dokładnie to samo. Czasami możemy powiedzieć: run off to. Right after school my kids ran off to the funfair. Dzieci pobiegły ze szkoły (oddalając się od niej) do wesołego miasteczka.
 • run to/towards – to przeciwieństwo “run away”; zmniejszać odległość, pobiec w jakąś stronę. The boy ran towards the puppy.
 • run around – biegać w różnych kierunkach. When my hamster is out of its cage, it runs around the house.
 • run after – gonić/ścigać, podążać za kimś/za czymś. The hamster ran after the spider.

Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy sobie jeszcze kilka kolokacji związanych z bieganiem jako sportem – możemy:

 • “go running” I go running every evening.
 • “run a distance” I run 5 kilometers every day.
 • “run a race/marathon” I ran a marathon last year.

run = zarządzać, prowadzić

OK, spójrzmy na kolejną definicję czasownika “run”. Oznacza on również prowadzenie czegoś – firmy, kampanii, restauracji, domu.

Mów Po Angielsku Płynnie

Metoda, po której zaczniesz mówić po angielsku płynnie w kilka miesięcy.

Na przykład:
He runs a digital marketing business.
My grandmother ran the house all her life and she was really happy about this.

Możemy powiedzieć, że coś jest well-run albo że coś runs smoothly/efficiently. To znaczy, że wszystko doskonale działa.

Na przykład:
It was a well-run event; everything ran smoothly and the guests were delighted.

run = działać według rozkładu (w transporcie)

W kontekście transportu używamy “run”, kiedy mówimy o planie, harmonogramie albo rozkładzie jazdy.

Na przykład:
The bus to Cracow runs every two hours.
The public transportation in Asia always runs on time.

Jeżeli środek transportu jest spóźniony, mówimy że “is running late”.
W ten sam sposób możemy mówić o wszystkich harmonogramach, kiedy coś dzieje się później (albo trwa dłużej) niż zamierzono.

Na przykład:
“I have so many things to do, I can’t see you today, I’m really running late.”

run = działanie

Wyrazów “run” i “running” używamy też, kiedy mówimy o działaniu urządzeń i maszyn – szczególnie silników samochodowych i programów komputerowych. Oznaczają, że coś jest/było/będzie w trakcie działania.

Na przykład:
I need to have my car checked, the engine is running too weakly.
If your computer doesn’t work properly, you should have a look at the software running in the background.

run = kandydować na stanowisko polityczne

W polityce używa się zwrotu “run for office” – być kandydatem na jakieś stanowisko.
Jeżeli ktoś “runs for” jakieś stanowisko, to ma nadzieję, że je zdobędzie – run for president (kraju), run for governor (stanu), run for mayor (miasta).

Albo na przykład:
She’s a successful politician, no wonder that she wishes to run for the European Parliament this year.

run = płynąć, spływać

Kiedy mówimy o cieczach, możemy użyć czasownika “run” zamiast “flow” i na przykład powiedzieć:

The girl was standing by the window and tears were running down her cheeks.
I’ve got a cold – I’m sneezing and my nose is running.

Czasami można jeszcze spotkać gdzieś na świecie miejsca, w których nie ma bieżącej wody. “Running water” to właśnie łatwo dostępna woda, która płynie z kranu w twoim domu.

run = rozciągać się, ciągnąć się

“Run” można też użyć, mówiąc o tym, że coś się rozciąga na jakiejś przestrzeni, ciągnie się “od-do”. Możemy powiedzieć:

The road runs along the river.
A pattern of flowers runs down the wall.

run = działać/trwać przez jakiś czas

Słowo “run” oznacza również “działać przez jakiś czas.”

Na przykład:
The English summer camp runs from July to August.
The panda protection project ran from 2000 to 2005.

run = robić

“Run” można również użyć w znaczeniu “robić” – głównie w wyrażeniu “run errands,” czyli załatwiać niezbędne sprawy poza domem – robić zakupy, pójść do banku czy na pocztę.

Z kolei naukowcy często run a test albo run an experiment – to trochę mniej formalne określenie na prowadzenie badań czy doświadczeń.

run = wychodzić (nieformalnie)

Jeżeli ktoś “musi lecieć”, czyli wyjść, też może użyć czasownika “run”“I’ve gotta run” oznacza “Muszę iść” albo “Muszę się spieszyć do kolejnych miejsc/spraw/zadań”. To zwrot nieformalny, więc raczej nie używajmy go podczas spotkania z szefem.

run a fever = mieć gorączkę

“Run” można też użyć, żeby powiedzieć, że temperatura twojego ciała jest wyższa niż zazwyczaj.

Na przykład:
Kate was running a fever, so I kept her home last week.
Oczywiście, równie dobrze można użyć dobrze znanego: have a fever.

run in the family = coś, co występuje u różnych członków rodziny

Jeżeli kilka osób w rodzinie ma podobną cechę/talent/chorobę, to możemy powiedzieć, że ta cecha wspólna runs in the family.

Na przykład:
All of my sisters are painters. Really, that artistic skill runs in the family.
Diabetes runs in his family – both his parents and a sister suffer from the illness.

run a red light = przejechać na czerwonym świetle

“Run a red light” oznacza, że kierowca, zamiast się zatrzymać, przejechał na czerwonym świetle. Oczywiście, to jest poważne wykroczenie:
You can get in trouble if the police catch you running a red light.

run a risk = ryzykować

Kiedy mówimy o podejmowaniu ryzyka, “running a risk” jest dość popularnym wyrażeniem. Mówi o tym, że narażamy się na niebezpieczeństwo.

Na przykład:
If you ride a bike without a helmet, you run the risk of getting a serious injury.

run (rzeczownik) = szybka/krótka wycieczka

“Run” najczęściej występuje jako czasownik, ale zdarza się też, że jest rzeczownikiem.
Na przykład wtedy, kiedy oznacza krótką wycieczkę (to bliskie polskiemu słowu “wypad” – jak wypad na zakupy):
I’ve just made a shopping run – fancy seeing what I’ve bought?

run (rzeczownik) = seria podobnych zdarzeń

I wreszcie, “run” może oznaczać serię podobnych zdarzeń, kiedy coś ciągle, regularnie się powtarza.

Możesz na przykład powiedzieć, że masz “a run of bad luck”, czyli że regularnie powtarzają się w twoim życiu jakieś pechowe zdarzenia. Albo odwrotnie, jakaś popularna piosenka może mieć “a successful run”, jeżeli przez kilka tygodni utrzymuje się na szczycie list przebojów.

Oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich sposobów na użycie “run” – jest ich znacznie więcej. Wybraliśmy takie zwroty, które mogą ci się najbardziej przydać i których najczęściej używa się na co dzień.

Czasowniki frazowe z RUN

Ale to jeszcze nie koniec! Słowo “run” tworzy kilka czasowników frazowych. Oto pięć najpopularniejszych:

 • Jeżeli coś runs out albo jeżeli ty run out of (something), to znaczy, że ta rzecz się skończyła, nie ma jej, zabrakło. Jeżeli na przykład skończy się w domu mleko, a ty masz ochotę na naleśniki, powiesz:
  We’ve run out of milk, I’ll go and buy some.Albo jeżeli piszesz egzamin, po upływie ustalonego czasu egzaminator powie:Time’s run out.
 • Możemy czasami powiedzieć, że jakaś rzecz jest run-down. To znaczy, że jest stara, zużyta i w złym stanie. Zwykle mówi się tak o starych domach i zaniedbanych budynkach. Ale o człowieku też można tak powiedzieć, jeżeli czujesz się zmęczony i kompletnie brak ci energii, powiesz:I’m feeling run down today, I’m going to stay at home.
 • Kolejny czasownik frazowy to run into someone. Oznacza przypadkowe spotkanie kogoś. Używamy tego czasownika, kiedy się z kimś nie umawialiśmy, tylko wpadliśmy na niego przypadkiem:Can you imagine? I ran into my Maths teacher at the disco.”
 • Mamy jeszcze czasownik run over, który oznacza, że kierowca coś albo kogoś przejechał:
  I was so sleepy this morning and I ran over a hedgehog on my way to work. What a day…
 • Ostatni czasownik frazowy to run through. Oznacza szybkie zapoznanie się z jakąś informacją, przejrzenie jej i zaznajomienie z najważniejszymi punktami:
  I didn’t have much time, so I just ran through the agenda before the conference.

Idiomy z czasownikiem RUN

Oprócz tego, że samo “run” ma wiele różnych znaczeń i że tworzy kilka czasowników frazowych, to jeszcze występuje w idiomach! Jest ich cała masa i znowu wybierzemy tylko te najpopularniejsze.

 • Dwa podstawowe idiomy to in the long run oraz in the short run, które oznaczają odpowiednio “na dłuższą metę” i “na krótszą metę”.Używamy ich mówiąc o odległej i bliskiej przyszłości. “In the long run” używa się chyba trochę częściej. Jeżeli na przykład nie chce ci się ćwiczyć, ale wiesz, że za jakiś czas przyniesie ci to korzyść, możesz powiedzieć:It’s a big challenge to work out in the gym four times a week, but in the long run it has nothing but advantages.
 • Jeżeli powiemy o czymś, że jest a home run albo że ktoś hit a home run, to znaczy, że odniósł jakiś sukces. To wyrażenie pochodzi ze sportu – w baseballu “home run” to sytuacja, kiedy pałkarz wybije piłkę poza boisko i zdobywa wszystkie cztery bazy; to najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć w tym sporcie. A poza sportem ten zwrot oznacza każde działanie zakończone sukcesem.Jeżeli na przykład jesteś początkującym kucharzem i twoje potrawy są jeszcze tylko średnie, a nagle coś ci się doskonale uda, twoi goście powiedzą:You really hit a home run with that spaghetti!
 • Jeżeli z kolei coś “is running rampant”, to znaczy, że gwałtownie się rozprzestrzenia, wymknęło się spod kontroli. Zwykle idiom ten opisuje negatywne zjawiska – choroby, pożary, wojny:Unfortunately, crime has run rampant in the city.
 • Ostatnie wyrażenie na dzisiaj to run the gamut, które oznacza “obejmować szerokie spektrum czegoś”. Zwykle mówimy, że coś obejmuje jakiś temat od A do Z.Na przykład:
  In our shop we run the gamut from matches to computers – we’ve got everything you may need.

Teraz już tylko naucz się i używaj!

No tak, to było całkiem sporo informacji!

Teraz twoja kolej – postaraj się nauczyć tych znaczeń i zwrotów, a co ważniejsze – jak najczęściej ich używać.
A jak to wszystko zapamiętać? Możesz na przykład ułożyć zdania z różnymi zastosowaniami słowa “run” i koniecznie je zapisać.

Postaraj się, żeby te zdania jak najbardziej dotyczyły ciebie. Może akurat skończyły ci się zapasy czegoś do jedzenia? Ułóż zdanie z “run out of”. Jaka firma kojarzy ci się z tym, że jest dobrze zarządzana? I już masz pomysł na zdanie z “well-run”. Kiedy ostatnio odniosłeś sukces? Opisz to, używając idiomu “hit a home run”.

Im bliższe tobie będą te zdania, tym łatwiej je zapamiętasz i z pewnością użyjesz przy najbliższej nadarzającej się okazji.

 


Tags


You may also like

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Pobierz darmowy ebook

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"5e279":{"name":"Fun Blue","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"5e279":{"val":"var(--tcb-skin-color-0) ","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.4}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"5e279":{"val":"rgb(31, 85, 173)","hsl":{"h":217,"s":0.69,"l":0.4,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"d8d0c":{"name":"Main Color","parent":-1},"4a715":{"name":"Dark Accent","parent":"d8d0c"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"d8d0c":{"val":"rgb(26, 188, 156)","hsl":{"h":168,"s":0.75,"l":0.41}},"4a715":{"val":"rgb(21, 162, 136)","hsl_parent_dependency":{"h":168,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Odbierz darmowy ebook
Send this to a friend

Kontynuując oglądanie strony zgadzasz się na używanie cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close